Insta Group Oy

  • Konsernin viestintä ja markkinointiviestintä: strategiset linjaukset ja toimenpidesuunnitelmat konserni- ja yhtiötasolla
  • Tone of Voice 
  • Yritysilmeen kehittäminen
  • www-uudistus: konsernin laajuinen multi-site-ratkaisu
  • Myynnin tuki- ja yritysviestintämateriaalit: yritysesittelyt ja niin edelleen
  • Henkilöstölehden konsepti ja visuaalinen ilme 
  • Tiedottaminen ja mediasuhteiden hoito
  • Asiantuntija-artikkelit
  • Videotuotannot
  • Esitteet, vuosikatsaus ja muu painettu viestintä