Tampereen yliopisto

Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

 • Tapahtumakonseptit
 • Tapahtumien suunnittelu (nimi, visuaalinen ilme, sisällöt)
 • Digitaaliset ratkaisut
 • Videotuotannot ja animaatiot
 • Kuvakonseptointi
 • Messu- ja tapahtumamateriaalit
 • Esitteet
 • Lehti-ilmoitukset
 • Nettibannerit
 • Auto- ja sisätilateippaukset
 • Roll-upit
 • Materiaalikoordinointi