Veni, vidi, vendidi

Verkkosisältöjä, verkosta ladattavia asiakirjoja tai videoita ei tehdä vain hyväkuntoisille ja -näköisille. Saavutettavuus on lain vaatimus, kohteliaisuuden osoitus ja välittämisen viesti. Se on toki myös selkeää markkinointia, hakukoneoptimointia ja hyvää asiakaspalvelua ihan jokaiselle. Mikä tärkeintä: saavutettavuudella ei tarvitse tinkiä luovuudesta visuaalisuudessa tai teksteissä. Roihu on kulkenut saavutettavuuden kanssa vuodesta 2019.

Saavutettavuus on hyvän työn tekemistä. Se on digitaalinen vastine sille, että saattaa apua tarvitsevan tien yli tai suunnittelee esteettömiä asuntoja, joiden oviaukot ovat leveät eikä kynnyksiä ole. Saavutettavuus onkin sekä verkkopalveluiden käyttökynnyksen madaltamista että poistamista. Saavutettavuus vaikuttaa sekä materiaalien sisältöön että niiden tekniseen toteutukseen.

Saavutettavuudesta on tehty peikko aivan suotta ja puutteellisen tiedon perusteella. Tai jos saavutettavuus onkin peikko, se on hyväntahtoinen peikko, joka on kömpinyt luolastaan kreivin aikaan maailmaa parantamaan.

Mitä tarkoittaa saavutettavuus?

Selkeys, helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys. Näistä on saavutettavuus tehty. Roihu on panostanut verkossa julkaistavan saavutettavan sisällön suunnitteluun jo useiden vuosien ajan. Tavoitteemme julkisten palveluiden ja arkisten välttämättömyyksien digitalisoinnin suunnittelussa on, että kätensä loukannut kuurosokeakin voisi käyttää verkkopalvelua.

Saavutettavuus ei toki rajoitu vain julkiselle puolelle: selkeys ja käytettävyys ovat tärkeitä asioita myös yritysten verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja verkosta ladattavissa tiedostoissa.

Eri sähköiset tuotteet edellyttävät erilaisia saavutettavuusvaatimuksia. Oheen olemme listanneet tärkeimpiä asioita, joita huomioimme verkkosivustojen, sosiaalisen median, videoiden ja verkosta ladattavien tiedostojen (Word, Excel, PowerPoint, pdf) saavutettavassa tuotannossa.

Saavutettavat tekstit

 • hyvää ja selkeää yleiskieltä
 • lyhyet virkkeet ja kappaleet
 • yksinkertaiset lauserakenteet
 • väliotsikot, listat ja grafiikat, mutta vain tukemaan viestiä
 • sisällysluettelot (erittäin tärkeä avustavia laitteita käyttäville)
 • kuvien tekstivastineet eli alt-tekstit, jotka kertovat kuvan sisältämän tiedon ja kuvan tarkoituksen käytetyssä kontekstissa.

Saavutettavat kuvat

 • parantavat sisällön ymmärtämistä
 • selkeät kuvakulmat, muodot, värit ja niiden kontrastit – sekä tekstissä että esimerkiksi infografiikassa
 • informaatio ei saa olla vain värillä ilmaistu tai erotettu.

Saavutettavat verkkosivut ja saavutettava visuaalinen suunnittelu

 • värit ja niiden kontrastit – sekä tekstissä että esimerkiksi infografiikassa
 • informaatio ei saa olla vain värillä ilmaistu tai erotettu
 • fontti on leikkaukseltaan ja kooltaan helppolukuinen
 • teksti muotoillaan saavutettavaksi (esimerkiksi pienaakkoset, rivivälit sekä kappaleleveys ja -tasaus)
 • verkkosisällön on oltava visuaalisesti mahdollisimman selkeä ja rauhallinen – mutta kiinnostava
 • toiminnallisuus ja käytettävyys etenkin verkkosivustolla (esimerkiksi valikot, linkit ja nappulat).

Eri mediat ja aineistot vaativat oman asiantuntijuuden tekniseen toteutukseen, jotta sisällöt ovat saavutettavia. Teksteissä kirjoittajamme huomioi muun muassa otsikoiden, väliotsikoiden ja leipätekstien merkityksen koodissa, tarvittavat kieli- ja metatiedot sekä videoiden tekstityksen.

Verkkosisältöjen saavutettavuusohjeen WCAG 2.1. mukaisesti noudatamme AA-tason kriteerejä.

Saavutettavat tiedostot

Verkosta ladattavien tiedostojen saavutettavuus taataan huolellisella teknisellä toteutuksella, joka ei näy päällepäin samalla tavalla kuin painomateriaaleissa. Printissä kirjapaino ratkaisee lopputuloksen, verkko-pdf:ssä taittaja. Huomioimme verkko-pdf:ssä muun muassa

 • tekstielementtien tyylit, jotka vaikuttavat koodiin
 • sisällysluettelon ja kirjanmerkkien rakentamisen teknisesti oikeaoppisesti
 • artikkelien järjestyksen metatiedoissa, jotta lukijaohjelmat osaavat oikean järjestyksen
 • tarvittavat kieli- ja metatiedot
 • teknisen tarkastamisen ja toimivuuden lukijaohjelmalla.

On tärkeää osata tunnistaa teknisten ratkaisujen vaikutukset, jotta osaamme toimia oikein ongelmatilanteissa. Isosta määrästä sisua ei ole myöskään haittaa.

Videotuotannossa tekninen asiantuntijuus korostuu laadussa, eri mediat ja käyttötarkoitukset huomioiden.

Saavutettavuus on jatkuvaa kehitystä ja kehittymistä

Kehitämme osaamistamme webinaareissa ja seminaareissa. Seuraamme aktiivisesti saavutettavuuteen liittyvää keskustelua Suomessa ja kansainvälisesti. Teemme yhteistyötä saavutettavuuteen erikoistuneiden yritysten, kuten Corellia Helsinki Oy:n ja Annanpura Oy:n, kanssa. Yhteistyö sisältää konsultointeja, kokemusasiantuntijoiden kuulemista ja auditointeja.

Roihu Inc. on toiminut julkisen ja kolmannen sektorin digitaalisten palveluiden saavutettavuuden parissa vuodesta 2019. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet verkkosivustojen, sosiaalisen median, videoiden ja verkosta ladattavien Word-, Excel-, PowerPoint- ja pdf-tiedostojen sisältöjä sekä tehneet aineistojen teknistä toteutusta. Lisäksi olemme kirjoittaneet ohjeita saavutettavien pdf-tiedostojen tekemiseen Word- ja InDesign-ohjelmille ja kouluttaneet asiasta julkisen puolen henkilöstöä.

Saavutettavin terveisin

Kati ja Heikki